“De Omgevingswet,
de uitdaging voor elke
planoloog”
Dirk van de Wetering
Adviesgroepmanager Planvorming & Mobiliteit, Antea Group
“De Omgevingswet,
de uitdaging voor elke
planoloog”
Dirk van de Wetering
Adviesgroepmanager Planvorming & Mobiliteit, Antea Group